Menu
Terug

Maria Lassnig

Maria Lassnig (Kappel am Krampfeld, AT, 1919 – 2014, Wenen, AT) maakte naam met haar ‘Körperbewusstseinsbilder’, ‘body awareness’– werken, waarin zij gewaarwordingen van haar lichaam thematiseerde en op deze manier haar relatie tot de wereld definieerde. Midden in de Tweede Wereldoorlog studeerde ze aan de Academie voor Schone Kunsten in Wenen. Daarna nam ze snel afstand van het door de staat goedgekeurde academische realisme waarin ze was opgeleid en keek ze naar Oostenrijks eigen avant-garde verleden, zoals de kleuren van Oskar Kokoschka en Egon Schiele's expressionistische behandeling van figuratie. Na haar verhuizing naar Parijs in 1960 begon een vernieuwende figuratie, expressief en schilderkunstig, te ontstaan. In de daaropvolgende jaren ontwikkelde Lassnig verhalende schilderijen met één of meer figuren en ontstonden dierlijke, monsterlijke zelfportretten. Maria Lassnig wordt internationaal gezien als een van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Maria Lassnig (Kappel am Krampfeld, AT, 1919 - 2014, Vienna, AT) made a name for herself with her "Körperbewusstseinsbilder” or "body awareness" works, in which she thematized sensations of her body and in this way defined her relationship to the world. In the midst of World War II, she studied at the Academy of Fine Arts in Vienna. She then quickly moved away from the state-approved academic realism in which she had been trained and looked to Austria's own avant-garde past, such as the colors of Oskar Kokoschka and Egon Schiele's expressionist treatment of figuration. After her move to Paris in 1960, an innovative figuration, expressive and painterly, began to emerge. In the following years, Lassnig developed narrative paintings with one or more figures and animalistic, monstrous self-portraits emerged. Maria Lassnig is internationally regarded as one of the most important artists of the twentieth and twenty-first centuries.