Menu
Terug

Marja Zomer

Marja Zomer (Lochem, NL, 1961) is wat ze doet. Een authentieke zelf. In een wereld die aan haar is. Een hyperrealist. Wat zich vertoont, wordt bekeken. Haar werk is een neerslag van al het ervaren. Er is geen theorie, alleen vrijheid van waarneming . Van haar wereld in de wereld. Onbevangen streng werpt zij haar blik over de onderwerpen. Dat zit in haar verf. Schilderen is kijken en vertalen. Van expressie naar inhoud en weer terug. Woest, taai, teder, fel, stil en precies. De tijd tekent en laat littekens en rimpels na. Van explosieve worsteling tot een puzzel vol stukken die in verschillende tijdvakken zijn gevallen. Een illusie van realiteit waarin vele waarheden aanwezig zijn. Een kopie van een kopie, onderweg door Zomer getransformeerd.

Marja Zomer (b. 1961, Lochem, NL) is what she does. An authentic self. In a world that is hers. A hyper-realist. What shows itself is viewed. Her work is a precipitation of all experiencing. There is no theory, only freedom of perception . Of her world within the world. Uninhibited rigor casts her gaze over subjects. It is in her paint. Painting is looking and translating. From expression to content and back again. Fierce, tough, tender, fierce, quiet and precise. Time draws and leaves scars and wrinkles. From explosive struggle to a puzzle full of pieces dropped into different time periods. An illusion of reality in which many truths are present. A copy of a copy, transformed along the way by Zomer.