Menu
Terug

Marien Schouten

Marien Schouten (Andel, NL, 1956) begon als schilder. In zijn schilderkunst verwijst hij graag naar klassiek-moderne kunstenaars en gebruikt hij de beeldtaal van beroemde voorgangers als Piet Mondriaan. Vanaf het jaar 2000 heeft hij werk gemaakt dat steeds minder als schilderkunst en steeds meer als sculptuur overkomt, voortkomend uit zijn belangstelling voor ruimtelijkheid en architectuur. Zo heeft hij hele bouwwerken aan schilderijen gehangen – kruizen, ijzerbeslag en houten bankjes –, waardoor het tweedimensionale karakter ervan verloren gaat. Gedurende zijn hele carrière heeft hij, soms als voorbereiding, soms als meer autonoom werk, tekeningen op de muur gemaakt. 

Marien Schouten (b. 1956, Andel, NL) started out as a painter. In his painting he likes to refer to classical-modern artists and uses the visual language of famous predecessors such as Piet Mondriaan. Since the year 2000, he has made work that comes across less and less as painting and more and more as sculpture, stemming from his interest in spatiality and architecture. For example, he has hung entire structures on paintings - crosses, ironwork and wooden benches - losing their two-dimensional character. Throughout his career, sometimes as preparation, sometimes as more autonomous work, he has made drawings on the wall.