Menu
Terug

Hester Oerlemans

De menging van verschillende werelden, speelse ingrepen en commentaren op de dagelijkse realiteit vormen de rode draad in het oeuvre van de Nederlandse, in Berlijn woonachtige kunstenaar Hester Oerlemans (1961). Haar werk, waarin geen medium onbenut blijft, getuigt onophoudelijk van een poëtische dan weer kritische waarneming van Oerlemans’ omgeving. In haar schilderijen, tekeningen, en installaties lijkt zij het object van haar fascinatie tot in de kern te ontrafelen. Soms meedogenloos, dan weer vol deemoed. Of het nu de kunstwereld, de stedelijke ruimte of de persoonlijke sfeer betreft, steeds weer legt Oerlemans genadeloos, en niet zonder humor, de vinger op een zere plek.

The blending of different worlds, playful interventions and commentaries on everyday reality form the common thread in the oeuvre of Dutch artist Hester Oerlemans (b. 1961), who lives in Berlin. Her work, in which no medium is left unused, relentlessly testifies to a poetic then critical observation of Oerlemans' surroundings. In her paintings, drawings, and installations, she seems to unravel the object of her fascination to its core. Sometimes ruthlessly, then again full of humility. Whether it concerns the art world, the urban space or the personal sphere, time and again Oerlemans mercilessly, and not without humor, puts her finger on a sore spot.