Menu
Terug

Jonathan van Doornum

Jonathan van Doornum (Mariënberg, NL, 1987) is een beeldend kunstenaar die een uitgesproken beeldtaal hanteert. Zijn sculpturen, installaties en tekeningen reflecteren op een snel veranderende maatschappij. Zijn voornaamste interesse ligt in het onderzoeken van de onderlinge verbondenheid tussen mensen en de manieren waarop deze tot stand komt. De objecten, technieken en gewoonten die hierbij van betekenis zijn, worden veelvuldig in zijn werk geïntegreerd. Hiermee weeft hij een complex netwerk van oneindige vormen en ideeën die essentiële aspecten belichten die ons met elkaar verbinden. De poëtische sculpturen en installaties van Van Doornum bevatten vaak suggesties van interactie of hints naar uitgevoerde handelingen. Hiermee lijken ze te resoneren met een samenleving die voortdurend onderhevig is aan verandering.

Jonathan van Doornum (b. 1987, Mariënberg, NL) is a visual artist who employs a distinct visual language. His sculptures, installations and drawings reflect on a rapidly changing society. His main interest lies in investigating the interconnectedness between people and the ways in which this comes about. The objects, techniques and habits that are significant here are frequently integrated into his work. In doing so, he weaves a complex network of infinite forms and ideas that illuminate essential aspects that connect us. Van Doornum's poetic sculptures and installations often contain suggestions of interaction or hints at actions performed. In doing so, they seem to resonate with a society that is constantly changing.