Menu
Terug

Natasja Kensmil

Kunsthistorische beelden en iconografische tradities vormen belangrijke referentiekaders in het werk van Natasja Kensmil (Amsterdam, NL, 1973). Schilderen is voor Kensmil een manier om kritisch naar het verleden en naar de geschiedschrijving te kijken. Gefascineerd door het verborgene en raadselachtige, ontrafelt ze al schilderend de mythes en clichés rond thema’s als macht, onderdrukking, oorlog en verlies. Haar schilderijen brengen een kritische nieuwe laag aan in ons collectieve geheugen, waarmee vastgeklonken beeldvorming wordt uitgedaagd en een andere richting wordt opgestuurd. Kensmils schilderijen zijn een combinatie van druipende verf, vette structuren en soms ook rauw doek. Met haar dynamische penseelstreek zet ze het doek in beweging. In haar werken wordt een ver verleden weer tot leven gebracht, om zo betekenis voor het heden te krijgen.

Art historical images and iconographic traditions are important frames of reference in the work of Natasja Kensmil (b. 1973, Amsterdam, NL). For Kensmil, painting is a way of looking critically at the past and at historiography. Fascinated by the hidden and enigmatic, she unravels the myths and clichés surrounding themes such as power, oppression, war and loss while painting. Her paintings bring a critical new layer to our collective memory, challenging entrenched images and steering them in a different direction. Kensmil's paintings are a combination of dripping paint, oily textures and sometimes raw canvas. With her dynamic brushstroke, she sets the canvas in motion. In her works, a distant past is brought back to life to gain meaning for the present.