Menu
Terug

Marike Schuurman

Het werk van Marike Schuurman verkent de ambiguïteit van door mensen gemaakte ruimtes en landschappen, en van de fotografie waarin zij werkt. Hoewel Schuurmans benadering kan worden omschreven als documentair - haar onderwerpen zijn meestal gebonden aan een bepaalde locatie, vaak als merkwaardige verschijnselen van deze locatie-gebonden werkelijkheid - verlaten de uiteindelijke beelden het domein van de documentaire en bewegen ze zich in de richting van een conceptuele en zintuiglijke beschouwing over wat we zien als we naar een foto kijken en wat er in eerste instantie was.

The work of Marike Schuurman explores the ambiguity of human-made spaces and landscapes, as well as of the media of photography in which she works. While Schuurman’s approach can be described as documentary – her subjects are usually bound to a certain location, often as curious phenomenons of this site-specific reality – the final images leave the realm of the documentary, moving towards a conceptual and sensory contemplation on what we see when we look at a photograph and what was there to begin with.