Menu
Terug

Krystel Geerts

Krystel Geerts (Deventer, NL, 1993) haalt inspiratie uit architecturale en sculpturale elementen die te vinden zijn in verschillende culturen en historische perioden. Met name de barok heeft een grote invloed op haar werk. De uitbundige en dramatische kenmerken van deze periode resoneren met Geerts’ verkenning van theatrale elementen en het vervagen van de grenzen met de werkelijkheid. Vooral in een tijd waarin we voortdurend omringd worden door zorgvuldig bewerkte versies van de realiteit, die niet meer van echt te onderscheiden zijn, krijgt voor haar de barok nog meer betekenis. Geerts’ installatie voor Roosen & Guests in Kasteel het Nijenhuis is geïnspireerd door het barokke karakter van het kasteel. De monumentale sculptuur met als uitgangspunt een schouw lijkt door het formaat wel haast een poort. 

Krystel Geerts (b. 1993, Deventer, NL) draws inspiration from architectural and sculptural elements found in different cultures and historical periods. The Baroque period in particular has a great influence on her work. The exuberant and dramatic features of this period resonate with Geerts' exploration of theatrical elements and the blurring of boundaries with reality. Especially at a time when we are constantly surrounded by carefully crafted versions of reality, indistinguishable from the real thing, the Baroque takes on even more meaning for her. Geerts' installation for Roosen & Guests in Kasteel het Nijenhuis was inspired by the baroque character of the castle. The monumental sculpture based on a fireplace almost looks like a gateway because of its size.