Menu
Terug

Scarlett Hooft Graafland

Scarlett Hooft Graafland (Maarn, NL, 1973) reist naar de meest geïsoleerde uithoeken op aarde en voor haar worden deze sobere omgevingen levende acteurs in de uiterst gechoreografeerde voorstellingen die ze daar ensceneert. Of het nu de zoutwoestijn van Bolivia is, het Canadese poolgebied, Madagaskar, het eiland Socotra of Vanuatu, Hooft Graafland versmelt met de omgeving en haar lokale cultuur. Na weken van voorbereiding, in nauwe samenwerking met de bewoners, creëert Hooft Graafland een scène waarin lokale sociale kwesties centraal staan en het weidse surrealistische landschap het koor wordt van een klassieke tragikomedie die in stilte commentaar geeft op het onderwerp.

Traveling to the most isolated corners on earth, for Scarlett Hooft Graafland (b. 1973, Maarn, NL) these austere surroundings become live actors in the highly choreographed performances that she stages there. Whether it is the salt desert of Bolivia, the Canadian arctic, Madagascar, Socotra island or Vanuatu, Hooft Graafland merges with the surroundings and its local culture. After weeks of preparation, working closely with inhabitants, Hooft Graafland creates a scene, where local social issues take center stage, and the vast surreal landscape becomes the chorus of a classical tragicomedy that silently comments on the subject.