Menu
Terug

KINDEREN Radecker / Radecker'S CHILDREN

Charley Toorop

  • 1928, olieverf op doek
  • 68 x 52 cm

Charley Toorop was een van de belangrijkste Nederlandse schilders van het interbellum. Ze groeide op in een artistiek milieu. Net als haar vader Jan Toorop had zij een grote kring van bevriende kunstenaars en intellectuelen om zich heen. Tot die vrienden behoorde ook de beeldhouwer en schilder John Rädecker, die zij in 1916 in Amsterdam leerde kennen. Verschillende kunstwerken getuigen van hun levenslange vriendschap. Rädecker beeldhouwde bijvoorbeeld een portret van Charley’s dochter Annetje en Charley schilderde in 1928 op haar beurt de drie kinderen van John en Annie Rädecker. In de jaren twintig ontwikkelde Charley Toorop haar kenmerkende indringende stijl waarin de figuren uitvergroot lijken ten opzichte van de werkelijkheid. Opvallend aan de portretten van Charley Toorop uit deze tijd is de sterke individualiteit van de afgebeelden. Zij schilderde bij voorkeur direct naar het model. Dat betekende lang stilzitten voor het ‘slachtoffer’, want Charley was niet snel tevreden over haar werk. De ‘Kinderen Rädecker’ (linksachter Annie, rechts Hannie en middenvoor Noeki) zijn weergegeven met heldere, geprononceerde gelaatstrekken en in harde contouren, afgesneden van de achtergrond en van elkaar. Het gebrek aan interactie tussen de kinderen stemt de toeschouwer ongemakkelijk. Charley was echter niet uit op een sentimenteel kinderportret maar op een krachtige compositie in kleuren en volumes.  

 

1928, oil on canvas
68 x 52 cm

Charley Toorop was one of the most important Dutch painters of the interwar period. She grew up in an artistic environment. Like her father, Jan Toorop, she was surrounded by a large circle of friends consisting of artists and intellectuals. They included sculptor and painter John Rädecker, whom she met in Amsterdam in 1916. Several works these two artists produced bear witness to their lifelong friendship. Rädecker sculpted a portrait of Charley’s daughter Annetje, for example, and in 1928 Charley painting John and Annie Rädecker’s three children. Charley Toorop developed her distinctive intense style of portraiture, in which the figures appear larger than life, in the 1920s. One striking feature of the portraits she painted at this time is the strong individuality of the subjects. She preferred to paint directly from life, which meant that the ‘victim’ had to sit still for a long time, as Charley was never quickly satisfied with her work. The ‘Rädecker Children’ (Annie in the back on the left, Hannie on the right, and Noeki in the centre foreground) are depicted with clear, pronounced facial features and hard contours that separate them from the background and from each other. The lack of interaction between the children is uncomfortable for the viewer. Charley was not however interested in creating a sentimental children’s portrait. This is intended as a powerful composition of colours and volumes. 

Charley Toorop

* 1891-03-24
† 1955-11-05