Menu
Terug

11. DE SCHEPPING VAN DE PAARDEN / THE CREATION OF HORSES

Franz Marc

  • 1913, aquarel en gouache op papier
  • 45 x 40 cm

In 1913 ontwikkelden Franz Marc en enkele van zijn vrienden uit de kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter het idee voor een geïllustreerde bijbel. Marc, die ooit theoloog wilde worden, zou het scheppingsverhaal uit het bijbelboek Genesis illustreren. Dit is één van de studies voor dit grote project.

Het werk, dat in het verleden ook wel Drie fabeldieren werd genoemd, doet op het eerste gezicht abstract aan. Bij nadere beschouwing worden twee blauwe paarden en een rood vosje zichtbaar in een overweldigend groen bos. Marc geloofde in een universele, kosmische orde, waarvan dieren en planten, hemel en aarde afspiegelingen waren. In dit werk maakte hij gebruik van symbolen. Zon en maan staan hier voor de kringloop van de natuur. Ook werd hij geïnspireerd door de kleurentaal uit de romantiek: rood symboliseerde het aardse en blauw het geestelijke.

Marc verkocht het werk aan de theoloog H. van Assendelft. Marc schreef hem in 1914 een brief waaruit blijkt dat hij zich bij dit ‘scheppingsblad’ van de paarden liet inspireren door het briesen en diepe ademhalen van de eerste dieren (‘…das Schnauben und Tiefatemholen der erste Tiere…’).

De geïllustreerde bijbel zou nooit het licht zien. In 1916 sneuvelde Marc als soldaat aan het front van de Eerste Wereldoorlog.


1913, watercolour and gouache on paper
45 x 40 cm

In 1913 Franz Marc and some of his friends from artists’ group Der Blaue Reiter developed an idea for an illustrated bible. Marc, who once planned to become a theologist, would illustrate the story of creation from the book of Genesis. This is one of the studies for this major project.

This piece, which has also been called Three Mythical Creatures, appears abstract at first glance. On closer inspection, however, we see two blue horses and a red fox in a lush green forest. Marc believed in a universal cosmic order of which animals and plants, sky and earth were a reflection. He uses symbols in this piece, the sun and the moon symbolising nature’s cycle. He was also inspired by the colour language of romanticism, red symbolising the earth and blue the spiritual.

Marc sold this work to theologian H. van Assendelft. In 1914 Marc wrote him a letter that reveals that this ‘creation piece’ was inspired by the snorting and breathing of the first animals (‘(‘…das Schnauben und Tiefatemholen der erste Tiere…’). The illustrated bible never saw the light of day. Marc was killed at the front in 1916 while serving in the First World War.

Franz Marc

* 1880-02-08
† 1916-03-04