Menu
Terug

18. ZONDER TITEL (WORSTELAARS) / UNTITLED (WRESTLERS)

Fred Carasso

  • 1958, kalksteen
  • 45 x 45 x 50 cm

Fred Carasso werd vanwege communistische activiteiten in 1922 gedwongen Italië te verlaten. Na verblijven in Parijs en Brussel vestigde hij zich in 1934 in Amsterdam. De menselijke figuur is voor zijn kunst altijd het belangrijkste geweest, hoewel hij daarbinnen zocht naar abstracte vormen. Hij had een voorkeur voor vrouwenfiguren, maar in dit werk lijkt de gespierdheid van de ledematen op twee worstelende mannen te wijzen. Het compacte stenen beeld, ook wel ‘Worstelaars’ genaamd, is karakteristiek voor Carasso: zittende, ineengedoken, onherkenbare figuren, het hoofd afgewend, een kluwen van lichaamsdelen, waarbij begin en eind nauwelijks zijn terug te vinden. Dezelfde karakteristieken zijn te zien in een ander beeld van Carasso in de collectie van Museum de Fundatie.


1958, limestone
45 x 45 x 50 cm

Fred Carasso was forced to leave Italy in 1922 because of his communist activities. After spending some time in Paris and Brussels, he settled in Amsterdam in 1934. The human figure was always the most important thing in his art, although he did render it in abstract forms. He preferred female figures, but in this work the muscular appearance of the limbs seems to suggest two men wrestling. The compact stone sculpture, also known as ‘Wrestlers’, is typical of Carasso: seated, withdrawn, unrecognisable figures, the head turned away, a tangle of body parts in which it is difficult to find any beginning or end. The same features can be seen in another Carasso sculpture in Museum de Fundatie’s collection.

Fred Carasso

* 1899 Carigano
† 1969 Amsterdam