Menu
Terug

17. Zittend vrouwelijk naakt / Seated Female Nude

JÓSEPH CSÁKY

  • 1932, marmer
  • 67 cm

Dirk Hannema zelf gaf Joseph Csaky opdracht tot het maken van dit verstilde Zittend vrouwelijk naakt. Hij had de kunstenaar in Parijs leren kennen, waarschijnlijk via de Parijse kunsthandelaar Leonce Rosenberg bij wie hij regelmatig kocht.

Csaky was een Hongaar die zich in 1908, na een voettocht vanuit Boedapest, in de Franse hoofdstad had gevestigd. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de pioniers van de kubistische beeldhouwkunst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vocht hij als soldaat in het Franse leger. Mogelijk als gevolg van zijn oorlogservaringen maakte hij in 1919 een serie volledig abstracte werken: een korte, maar radicale verandering in zijn tot dan toe kubistische oeuvre. Snel daarna liet Csaky zien dat de abstractie voor hem geen doel op zich was. In de jaren twintig werkte hij steeds decoratiever en maakte hij een aantal gestileerde dierenfiguren. Daarna liet Csaky zich door de antieken inspireren tot een serie naaktfiguren. Het Zittend vrouwelijk naakt is karakteristiek voor deze periode: met subtiele, eenvoudige vormen verbeeldt Csaky hier de harmonie van het menselijk lichaam.

Hannema was gecharmeerd van het werk van Csaky en verwierf voor zijn collectie drie werken uit verschillende perioden: naast dit marmer een kleine bronzen Lopende panter en een vroege tekening.
 

1932, marble
67 cm

Dirk Hannema personally commissioned this serene Seated Female Nude from Joseph Csaky. He had met the artist in Paris, probably through art dealer Leonce Rosenberg, from whom he regularly bought art.

Csaky was Hungarian. After walking to Paris from Budapest, he settled in the French capital in 1908. There, he became one of the pioneers of cubist sculpture. During the First World War (1914-1918) he fought in the French army. The series of completely abstract works he produced in 1919 may have been prompted by his experiences during the war. This represented a brief but radical change in his art, as he had worked in a cubist style up to then. Soon afterward Csaky demonstrated that he did not regard abstraction as an end in itself. In the 1920s his work became progressively more decorative, and he produced a number of stylised animal figures. Csaky also drew inspiration from antiquity in a series of nudes. This Seated Female Nude, in which Csaky depicts the harmony of the human body using simple, subtle forms, is typical of this period.

Hannema was enchanted by Csaky’s work and purchased three pieces from different periods for his collection: this marble sculpture, plus a small bronze Walking Panther and an early drawing.

JÓSEPH CSÁKY

* 1888 Szeged
† 1971 Parijs