Menu
Terug

ATELIERWONINGEN / RESIDENTIAL STUDIOS

Atelierwoningen in de Zomerdijkstraat, Amsterdam, zonder datering
Foto: Onbekend

ATELIERWONINGEN IN DE ZOMERDIJKSTRAAT, AMSTERDAM
De woonruimte die Charlotte van Pallandt na terugkeer uit Parijs in Nederland huurde, een flat in de Haagse Zeestraat, moest zij enkele jaren later weer verlaten. Dat was tegen haar zin. De flat in het moderne ‘woonhotel’ Willemspark werd begin 1943 opgeëist door NSB-ers, waarna zij uit Den Haag vertrok. In haar zelfgeschreven biografie uit de jaren ’70 spreekt zij zelf over ‘gevlucht naar Amsterdam’. In de Zomerdijkstraat vond zij in maart 1943 een atelierwoning, die was verlaten door de Joodse bewoners. In de onmiddellijke nabijheid woonden kunstenaars als Jaap Wagenmaker, Johan Polet en de uit Italië afkomstige beeldhouwer Fred Carasso. Piet Esser arriveerde in 1948. Met stip de bekendste bewoner werd schrijver-kunstenaar Jan Wolkers, die er vanaf 1950 drie decennia zou wonen. Dit moderne woon-werkcomplex uit de jaren 1932-1934, een voorbeeld van het Nieuwe Bouwen, was een unicum in Nederland. Begin augustus 1967 verhuisde Charlotte van Pallandt definitief naar Noordwijk-Binnen. Na bijna een kwart eeuw zei zij het ateliercomplex met woningen aan de Amsterdamse Zomerdijkstraat vaarwel en vond aan de Beeklaan in Noordwijk een eenvoudig appartement, waarin zij tot kort voor haar overlijden zou wonen.

RESIDENTIAL STUDIOS ON ZOMERDIJKSTRAAT, AMSTERDAM
Much against her will, after just a few years Charlotte van Pallandt was forced to leave the accommodation she had rented on Zeestraat in The Hague when she returned from Paris. The flat in the modern Willemspark ‘residential hotel’ was requisitioned by members of the Dutch national socialist party in 1943, and Charlotte left The Hague. In the autobiography she wrote in the 1970s she referred to this as her ‘flight to Amsterdam’. In March 1943 she found a studio apartment in
Zomerdijkstraat which had been vacated by its Jewish owners. Artists Jaap Wagenmaker, Johan Polet and Italian sculptor Fred Carasso also lived there. Piet Esser arrived in 1948. By far the most famous resident would be Jan Wolkers, who would live there for three decades from 1950 onwards. The modernist work and residential complex built in 1932-1934, an example of functionalist architecture, was unique in the Netherlands. In early August 1967 Charlotte van Pallandt left Amsterdam and moved to Noordwijk. After almost a quarter of a century she left the studio complex with living accommodation on Zomerdijkstraat and took up residence in a simple apartment on Beeklaan in Noordwijk, where she would live until shortly before her death.