Menu
Terug

TRUUS

Het favoriete Amsterdamse model Truus Trompert poseert, zonder datum
Fotograaf: onbekend

Een geheel eigen plaats in haar oeuvre nemen de expressieve beeldjes in waarvoor Truus Trompert model stond. Charlotte van Pallandt leerde het Amsterdamse naaktmodel tijdens de Tweede Wereldoorlog kennen via een collega met wie zij bevriend raakte, de beeldhouwer Fred Carasso. Hij was één van haar buren in de Amsterdamse Zomerdijkstraat. Truus inspireerde de kunstenares ruim 20 jaar lang tot het maken van een reeks spontane ‘Truusbeelden’. Van het naaktmodel bestaan ook een groot aantal tekeningen, die de kunstenares beschouwde als ‘slechts’ studies voor haar beelden, maar een grote artistieke kwaliteit bezitten. Truus Trompert heeft zo’n 20 jaar model gestaan voor Charlotte van Pallandt. ‘We waren weliswaar goed bevriend, maar je moet niet te intiem zijn met een model. Een klein beetje afstand is noodzakelijk om te kunnen werken. Het is vergelijkbaar met de dokter en zijn patiënt: er dient een bepaalde mate van objectiviteit te blijven bestaan’, zei zij ooit. Alles ging via een vast ritueel vertelde Charlotte van Pallandt: ‘Als ik werkte spraken we niet, maar als zij pauzeerde gingen we koffie drinken en praten. Al kettingrokend vertelde ze mij dan al haar misères en gelukkige momenten met liefdes en dergelijke. Het was een levendige vrouw, heel fijngevoelig van psyche en ze had veel gelezen’. Rond 1950 bereikte de productie van ‘Truus-beelden’, vooral zogenaamde kleinplastiek, een hoogtepunt. Het was een creatief belangrijke periode. Zij vertelde, dat ‘iedereen’ weg was. Haar familie bevond zich in Den Haag en zij werd in haar atelier door niemand gestoord. De hele dag, ‘als in een roes’ werkte zij, met als resultaat een opvallende serie ‘aardse’ beeldjes.


The small expressive statues for which Truus Trompert modelled occupy a special place in Charlotte van Pallandt’s body of work. She met the life model from Amsterdam during the Second World War through her friend the sculptor Fred Carasso, one of her neighbours on Zomerdijkstraat. Truus inspired Charlotte to make a series of spontaneous ‘Truus sculptures’ over a period of more than 20 years. There are also many drawings of her, which the artist regarded as ‘merely’ studies for her sculptures, though they too possess great artistic quality. Truus Trompert modelled for Charlotte van Pallandt for some 20 years. ‘We were good friends, but you can’t be intimate with a model’, Charlotte once said. ‘You need a bit of distance to be able to work. It’s like a doctor and his patient: there has to be a certain degree of objectivity.’ They had a set ritual. ‘We didn’t talk when I was working, but when we took a break we drank coffee and chatted. As she sat chain smoking she told me about all her misery and her moments of happiness with lovers and the like. She was a vivacious woman, with a very sensitive psyche and she was well read.’ The production of ‘Truus sculptures’, most of them figurines, reached a high point around 1950. This was a creatively important period for Charlotte when, as she said, ‘everyone’ was gone. Her family were in The Hague and no one disturbed her at her studio. She worked all day ‘as if in a trance’, producing a striking series of ‘earthy’ figures.