Menu
Terug

VRUCHTBAARHEID / FERTILITY

Charlotte van pallandt, Vruchtbaarheid, brons, hoogte 300 CM, 1957 (Reproductie)
Foto: Peter Tijhuis

Hoewel Charlotte van Pallandt na de Tweede Wereldoorlog niet heeft geprofiteerd van de stroom aan opdrachten voor oorlogsmonumenten, heeft zij wel een serie ‘gewone’ buitenbeelden op haar naam staan, al dan niet voor de openbare ruimte. Een eervolle opdracht was het maken van een stenen buitenbeeld voor het Gemeentemuseum Den Haag. In haar atelier in Noordwijkerhout werkte zij vanaf 1950 drie zomers aan een twee meter hoog beeld van kalksteen, dat de titel kreeg ‘Staand naakt met draperie’. Dit beeld raakte in de loop van de tijd sterk vervuild en werd ruim een halve eeuw later, in 2013, gerestaureerd zonder dat het verplaatst werd. Inmiddels is dit stenen beeld opnieuw een blikvanger in de binnentuin van het Haagse museum. Een andere belangrijke opdracht kreeg Charlotte van Pallandt eind jaren ’50 ter gelegenheid van de drooglegging van Oostelijk Flevoland in 1957. Het zou een stoere vrouw worden, drie meter hoog, die de vruchtbaarheid van het nieuwe land symboliseert. De halfnaakte vrouw die zij eerst in was modelleerde, draagt een enorme mand op het hoofd, een soort hoorn des overvloeds. Het beeld werd in 1960 onthuld. In 2003 werd het negen ton zware bronzen beeld ter gelegenheid van de nieuwe oeververbinding tussen Flevoland en Gelderland herplaatst en opnieuw onthuld. Het staat nu langs de N302 nabij Harderhaven, een buurtschap behorend bij Zeewolde, dat oorspronkelijk als werkeiland is gebouwd bij de aanleg van Oostelijk Flevoland.


Although Charlotte van Pallandt did not benefit from the huge number of commissions for war memorials after the Second World War, she did produce a series of ‘ordinary’ sculptures for display in outdoor spaces, some of them public. One honourable commission was to produce a stone outdoor sculpture for Gemeentemuseum Den Haag. From 1950 she worked for three summers at her studio in Noordwijkerhout on a two metre tall limestone sculpture entitled ‘Standing Nude with Draperies’. The sculpture grew very dirty over the years, and more than half a century later, in 2013, it was restored in situ. The stone sculpture is once more an eye-catching feature in the museum’s garden. Another important commission came later in the 1950s, when Eastern Flevoland was reclaimed in 1957. Charlotte van Pallandt was commissioned to produce a sculpture, a tough-looking, three metre high statue of a woman who symbolised the fertility of the new land. The semi-naked woman carrying a huge basket on her head, as a kind of horn of plenty, was unveiled in 1960. In 2003 the bronze sculpture, weighing nine tonnes, was moved when a new link between Flevoland and Gelderland opened, and was officially unveiled again. It now stands beside the N302 trunk road near Harderhaven, a small village that is part of Zeewolde, which served as a ‘working island’ while the Eastern Flevoland polder was being reclaimed.