Menu
Terug

3. Dans IV / Dance IV

Lynn Chadwick

  • 1955, ijzer en gekleurd cement
  • h. 100 cm

Geschoold als architect, stapte Chadwick net voor zijn veertigste jaar over op beeldhouwkunst. In 1956 won hij de International Prize for Sculpture op de Biennale van Venetië. Veel van zijn beelden bestaan uit enkele of dubbele figuren. Chadwick was vooral geïnteresseerd in de tegenstelling van vormen. In Dans IV staan twee geabstraheerde figuren tegenover elkaar. Het beeld is gemaakt in een techniek die Chadwick rond 1952 ontwikkelde. Een abstracte constructie van gelaste ijzeren staafjes gaf hij massa en volume door deze te vullen met een mengsel van nat gips en ijzerpoeder. Door het roesten van het ijzer werd de onderhuidse constructie zichtbaar en kreeg het oppervlak structuur en karakter. In de collectie van Museum de Fundatie bevindt zich een tekening die als voorstudie voor deze sculptuur heeft gediend.


1955, iron, plaster and iron powder

h. 100 cm

Trained as an architect, just before he turned 40 Chadwick switched to sculpture, and in 1956 he won the International Prize for Sculpture at the Venice Biennale. Many of his sculptures are of single or double figures. Chadwick was above all interested in the contrasts between forms. In Dance IV two abstracted figures stand opposite each other. The sculpture was made using a technique that Chadwick developed around 1952, whereby he gave an abstract structure of welded iron bars mass and volume by filling it with a mix of wet plaster and iron powder. The rusting of the iron revealed the structure, and gave the surface structure and character. Museum de Fundatie’s collection also includes a drawing that served as a study for this sculpture.

Lynn Chadwick

* 1914 Londen
† 2003 Stroud