Menu
Terug

16. Diana

Ossip Zadkine

  • 1939, iepenhout
  • h. 105 cm

Diana, de godin van de jacht, is hier in volle vaart, bijna dansend, uitgebeeld, met een houten pijl in de rechter- en een ijzeren boog in de linkerhand. Op haar rug draagt ze een pijlkoker. In dit beeld is goed te zien dat beweging, zwaartekracht en evenwicht Ossip Zadkine als beeldhouwer fascineerden. Ook zijn liefde voor ballet komt er uit naar voren.

Zadkine werkte in verschillende materialen, maar had een voorkeur voor hout. Hij liet zich bij zijn houten beelden niet alleen inspireren door zijn kubistische achtergrond, maar ook door Afrikaanse plastieken. Zijn sculpturen volgen vaak de vorm van de oorspronkelijke boom waaruit het beeld gesneden is. Dat is ook het geval met de Diana.Toen Zadkine het stuk hout waaruit hij de Diana wilde maken liet zien aan de kunstverzamelaar Jacob de Graaff, wilde deze het beeld meteen kopen, nog zonder dat hij het uiteindelijke resultaat had gezien.

Zadkine koos vaak onderwerpen uit de klassieke mythologie als thema voor zijn beelden. Blijkbaar had hij een voorliefde voor de figuur van Diana, want hij maakte meer beelden van haar: in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel bevindt zich een versie van ruim twee meter hoog.


1939, Elm

h. 105 cm

Diana, the goddess of hunting, is depicted here in full motion, almost dancing, with a wooden arrow in her right hand, a steel bow in the left, and a quiver on her back. This figure illustrates sculptor Ossip Zadkine’s fascination with movement, gravity and balance. It also reflects his love of ballet.

Zadkine worked in various materials, but he preferred wood. His wooden sculptures were inspired both by his cubist background and by African figures. His sculptures often follow the form of the original tree from which they are carved, and Diana is no exception. When Zadkine showed the piece of wood he intended to use for Diana to art collector Jacob de Graaff, he immediately announced his desire to purchase the sculpture, even before he had seen the final result.

Zadkine often chose subjects from classical mythology for his sculptures. He seemed to have a particular love of the figure of Diana, as he depicted her several times. The Royal Museums of Fine Arts of Belgium in Brussels have a version that is over two metres tall.

Ossip Zadkine

* 1890 Smolensk
† 1967 Parijs