Menu
Terug

MOOI / NIET MOOI

Zoek twee werken op waarvan het ene je aanspreekt en het andere juist niet. Vergelijk ze met elkaar. Waarom vind je het ene mooi en het andere niet? Licht je keuze toe.
Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?
Kijk daarbij naar zowel de voorstelling, dus dat wat is afgebeeld en naar de vormgeving, techniek en kleurgebruik.